Výstavy 2015

Výstavy 2015
V letošním roce se zúčasníme těchto výstav:
 

Dny teplárenství a energetiky, 21. - 23. 4. 2015 v Hradci Králové

Vodovody-kanalizace, 19. - 21. 5. 2015 v Praze

Mezinárodní strojírenský veletrh, 19. - 22. 5. 2015 v Nitře na Slovensku 

Wod-Kan, 26. - 28. 5. 2015 v Bydgoszczy v Polsku

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

EUTIT s. r. o.,
Slévárna čediče a eucoru

IČO: 47714930
DIČ: CZ47714930

č.p. 196
353 01 Stará Voda